Preglej vse objave

Predstavniki Liste Zavedno Koper so po izključitvi iz volilne tekme s strani koprske OVK danes stopili pred javnost in podali pogled na trenutne razmere. Kandidat za župana Patrik Greblo je najprej kronološko predstavil celotno dogajanje, na koncu pa sklenil: »Zanimivo je, da upravno sodišče po preučitvi naše dokumentacije, med katero smo priložili tudi glasovnice, ni več delilo stališča OVK, da so bile volitve javne. Vseeno je menilo, da bi morala LZK tajnost volitev dokazati že v postopku pred odločitvijo OVK. Ob tem velja poudariti, da glasovnice niso del predpisane dokumentacije, zato jih tudi nismo priložili k vlogam kandidatur. Tako je , ki kandidiramo na Listi Zavedno Koper.« V LZK menijo, da gre za kršitev temeljnih pravic in svoboščin ter dodajajo, da odločitev upravnega sodišča temelji na neresnicoljubnosti koprske OVK glede tajnosti volitev. Zato so na ustavno sodišče vložili ustavno pritožbo.

Program je naša največja dodana vrednost

Največja dodana vrednost LZK je njen program, pri pisanju katerega so sodelovali številni ugledni strokovnjaki in je izrazito razvojno naravnan ter določa drugačne prednostne naloge, kot si jih trenutno postavljajo v Mestni občini Koper. Katja Pegan: »Podeželje, predmestje in mesto potrebujejo več priložnosti, več ambicij in več vizije. Živimo v zelo negotovih časih zato je na vseh nas, da vztrajamo pri sodelovanju, sožitju, ustvarjalnemu sobivanju in medsebojnemu spoštovanju. Iz tega smo izhajali, ko smo pripravljali program.« Dr. Rado Pišot verjame, da so cilji v njem uresničljivi, in da ga bo izvajala ekipa, ki ga je pripravila: »Če nam bo ta možnost slučajno odvzeta, bomo naš program podarili občankam in občanom, za njih je bi zasnovan. Podprli bomo tistega, ki ga bo sposoben realizirati hkrati s predvidenimi projekti. Pri tem bomo pripravljeni pomagati, toda hkrati s kritično presojo tudi ocenjevati in usmerjati razvojne korake proti cilju.«